Съвременни системи и решения A-Ward

Posted by vasoto 23.04.2020 0 Comment(s)

Разработването на съвременни системи и решения за високоефективно товарене и разтоварване на насипни товари дава възможност на клиентите на A-Ward да увеличат своята производителност и конкурентоспособност. Официален представител на A-Ward за България е Роланд Трейдинг ООД.

 

Компанията A-Ward е основана през 1999 г. в Нова Зеландия от Саймън Уорд. Първоначално Уорд започва да разработва приспособления, които да подпомогнат работата на фирмите, занимаващи се със събаряне и разрушаване на сгради. Те незабавно дават положителен ефект в тази силно конкурентна индустрия, като подобряват ефективността и повишават рентабилността на компаниите, занимаващи се с такъв тип дейности.
Повратна в историята на A-Ward е 2006 г. Тогава е изобретен един от най-успешните и продавани продукти на компанията – повдигачът MiTilt™, даващ възможност за зареждане на контейнерите, докато са изправени под ъгъл 90 градуса. MiTilt™ намира широко приложение в рециклиращата промишленост. Днес този продукт се използва от клиенти в над 50 страни по света и се смята за едно от най-големите изобретения в сферата на боравене с насипни товари.
MiSlide™ е друга иновация с успешно приложение, изобретена от A-Ward. Тази ултрабърза технология за зареждане на контейнери подобрява ефективността и повишава безопасността.
Като изобретател на продуктите MiTilt™ и MiSlide™ екипът на A-Ward продължава да предлага нови идеи и начини за усъвършенстване на работата с насипни материали. Свежото мислене и патентованите технологии на компанията, някои от които многократно получават престижни международни награди, са сред определящите стандарта в този бранш.
Всички продукти на A-Ward са с високо качество и изключително ниво на издръжливост. Неслучайно марката е добре позната в рециклиращата промишленост именно заради надеждността и здравината на предлаганите системи. Тъй като най-често те се използват за работа на високорискови индустриални терени, компанията много държи на безопасността.
A-Ward разполага с международна обслужваща мрежа, която освен сервиз предлага и пълно обучение и кспертни съвети за работа с оборудването, за да бъде постигната максимална ефективност. Тъй като всеки бизнес е различен, всяко решение, което A-Ward предлага, е уникално. Към всеки клиент има индивидуален подход, целящ да се постигне най-добрият резултат, отговарящ на нуждите на дадената фирма.
Освен в рециклиращата промишленост системите на A-Ward имат приложение в селското стопанство. Например технологията за контейнеризация може да помогне на фирмите и производителите от селското стопанство да доставят своя продукт на пазара по-бързо, а също и да подобри процесите на товарене и разтоварване, хигиенните условия и безпроблемното преминаване на границите.
От компанията са готови да правят конструктивни промени по всеки от своите пр одукти, така че да се отговори най-точно на потребностите на клиентите. A-Ward може да предложи и индивидуални проекти, разработени специално за производствените условия на клиентите, чр ез които се увеличава ефективността на цялостната работа на всички товарни и разтоварни операции в зависимост от конкретните изисквания.

 

 

Съвременни системи и решения A-Ward Съвременни системи и решения A-Ward

 

 

Системите за контейнеризация на насипни товари могат да предложат редица предимства:
❖ Подобряват финансовото състояние на фирмите чрез замяна на големите складови запаси от насипни продукти с по-ефективното постоянно движение на контейнери с насипни товари.
❖ Позволяват на производителите и купувачите да търгуват директно контейнерни партиди.
❖ Спомагат за по-бързо натоварване и постигане на оптимизирано тегло на контейнера благодарение на повдигачите MiTilt™.
❖ Позволяват контейнерите да се използват като силози. Те могат да се разтоварват, когато е необходимо.
❖ Намаляват риска от заразяване и влага чрез използване на специално произведени от A-Ward уплътнения за контейнери.
❖ Елиминират проблемите със запрашаването, съпътстващо товаренето с въздух под налягане и с лентови транспортьори.
❖ Позволяват измерването на теглото на контейнера по време на товарене, като така се избягва двойното товарене.
❖ Спомагат за създаването на по-безопасна работна среда чрез използване на дистанционно управление и вградени функции за безопасност.
❖ Товаренето се извършва лесно само от един оператор.

 

 

СИСТЕМИ ЗА ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА НАСИПНИ ТОВАРИ

 

 

Етикети: A-Ward