Решения за товарене и разтоварване на контейнери от Роланд Трейдинг

Posted by vasoto 03.05.2014 0 Comment(s)

 

Вече и на българския пазар фирма Роланд Трейдинг предлага повдигачи и обръщачи за контейнери. Зареждането на контейнери под наклон от 90 градуса позволява запълването им на 100%, което повишава значително ефикасността на превозване. Самият контейнер може да бъде зареден, както директно от обикновено ремарке, така и чрез претоварващ багер или кранова установка. Използването на контейнера ускорява значително процеса по товарене и намалява човешкия труд. Също така, товарът се претегля още по време на пълнене. Осигурява се пълна безопасност на оператора.


Повече от 350 фирми, работещи с мeтален скрап, са оптимизирали дейността си с повдигачи за контейнери от A-Ward, за да повишат ефективността си при износ на материали. Обръщачите за контейнери A-WARD осигуряват незабавно и контролирано разтоварване на транспортни контейнери и премахват зависимостта от скъпи и трудно откриваеми накланящи се ремаркета. Скоростта на разтоварване се контролира чрез променлив ъгъл. Способни да разтоварват дори и през продължителен период.


Някои от най-големите минни компании в света използват обръщачи за контейнери от A-Ward за боравене със сурови материали от руда, минерали и полезни изкопаеми.