Модерно товарене и транспорт в селскостопанския сектор

Posted by vasoto 17.06.2017 0 Comment(s)

 

Технологията на A-Ward за контейнеризация на насипни товари става все по-популярна и в селското стопанство. Тъй като все повече фирми се ориентират към предимствата на контейнерния транспорт на насипни товари, компанията A-Ward предлага най-съвременни системи и решения за високоефективно товарене и разтоварване. Официален представител на A-Ward за България е Роланд Трейдинг ООД.

 

Технологията на A-Ward може да помогне на фир мите и производителите от селското стопанство да доставят своя продукт на пазара по-бързо, а също и да подобри процесите на товарене и разтоварване, хигиенните условия и безпроблемното преминаване на границите. От компанията A-Ward са готови да правят конструктивни промени по всеки от своите продукти, така че да отговаря най-точно на потребностите на клиентите. A-Ward може да предложи и индивидуални проекти, разработени специално за производствените условия на клиентите, чрез които се увеличава ефективността от цялостната работа на всички товарни и разтоварни операции в зависимост от конкретните изисквания.


Сериозни преимущества


Системите за контейнеризация на насипни товари могат да предложат редица предимства на фирмите и производителите от селското стопанство. Най-важните от тях са следните:

❖ Подобряват финансовото състояние на фирмите чрез замяната на големите складови запаси от насипни продукти с по-ефективното постоянно движение на контейнери с насипни товари.

❖ Позволяват на производителите и купувачите да търгуват директно контейнерни партиди.

❖ Спомагат за по-бързо натоварване и постигане на оптимизирано тегло на контейнера благодарение на повдигачите MiTilt™, осигуряващи зареждане на контейнера, изправен под ъгъл от 90°.

❖ Позволяват контейнерите да се използват като силози. Те могат да се разтоварват, когато е необходимо.

❖ Намаляват риска от заразяване и влага чрез използване на специално произведени от A-Ward уплътнения за контейнери.

❖ Елиминират проблемите със запрашаването, съпътстващо товаренето с въздух под налягане и с лентови транспортьори.

❖ Позволяват измерването на теглото на контейнера по време на товарене, като така се избягва двойното товарене.


Модерно товарене и транспорт


в селскостопанския сектор технологии 37
❖ Намаляват необходимостта от персонал – товаренето се извършва лесно от един оператор.

❖ Спомагат за създаването на по-безопасна работна среда чрез използване на дистанционно управление и вградени функции за безопасност.


Как го правят по света


Interstate Commodities е американска фирма, която поиска от A-Ward да достави контейнерен повдигач, даващ възможност на компанията да премине от износ на соя в 40-футови контейнери към 20-футови при постигане на максимално тегло на товара в контейнера. Повдигачът бе необходимо да елиминира проблемите със запрашаването, предизвикани от множеството хоризонтални товарещи системи. В оборудването трябваше да бъде включена и сертифицирана система за измерване теглото на контейнерите по време на товарене за осигуряване на максимална ефективност.

За да отговори изцяло на потребностите на клиента, A-Ward достави повдигач за 20-футови контейнери с къса задна рама. Той взема празния контейнер от камиона, изправя го на 90°, за да бъде напълнен със соя, и след това го спуска отново върху камиона.

Към контейнерния повдигач е монтирана елеваторна кула за зърно, която може да насипе в контейнера до 25 000 кг соя за около 10 минути. В доставката си AWard включва и редица аксесоари, като дистанционно управление за извършване на товаренето само от един оператор, стълба и платформа за безопасен достъп и електрогенератор (30 кВт).


В резултат компанията Interstate Commodities драматично намали разходите си за транспорт благодарение на товаренето на 25 000 кг соя в 20-футови контейнери. Това стана възможно чрез товарене на 20-футовите контейнери, изправени под ъгъл от 90°, чрез което се оползотворява целият капацитет на натоварвания контейнер. Освен това се постига и до 6% допълнително уплътняване на материала, което повишава теглото на зърното в контейнера.


Проблемите със запрашаването, идващи от транспортирането с въздух под налягане, са елиминирани и е постигната по-безопасна и чиста работна среда.


Вградената сертифицирана система за измерване на теглото дава възможност контейнерите да бъдат претегляни по време на товарене. Така се гарантира, че необходимото тегло се постига винаги от първия път.