E-Crane – балансът над всичко

Posted by vasoto 11.02.2018 0 Comment(s)

 

 

Уникалните холандски кранове E-Crane с подвижна противотежест са изключително подходящи за товарене и разтоварване на големи обеми насипни товари от кораби и баржи. Те съчетават в себе си най-доброто от претоварващите хидравлични машини (Material Handlers) и обичайните мобилни пристанищни кранове. Тези енергийноефективни машини се предлагат у нас от Роланд Трейдинг.

 

С цел удовлетворяване в още по-голяма степен на потребностите на българските пристанища по р. Дунав и Черно море Роланд Трейдинг си партнира с холандския производител на кранове с динамична противотежест за насипни товари. В сравнение със стандартната хидравлична претоварваща техника крановете на E-Crane разполагат с по-големи възможности и като обсег на стрелата, включително в дълбочина, и като товароподемност за бързо товаренe на кораби и баржи (шлепове) с насипни товари. В същото време предлагат много точно и прецизно насочване на грайферната кофа за разлика от пристанищните въжени кранове. От Роланд Трейдинг уточняват, че в сравнение с въжените кранове машините на E-Crane изразходват два пъти по-малко енергия за претоварване на едно и също количество насипен материал благодарение на особената конструкция с динамична противотежест, а и са на по-добра цена. В крайна сметка крановете с марката E-Crane предлагат по-ниски разходи за придобиване и експлоатация, което е от съществено значение за всеки пристанищен оператор.

 

Също така не е за пренебрегване фактът, че ECrane предлага богата гама от 40 модела, разделени в седем серии. Например при крановете в „най-леката“ серия 700 се предлагат пет модела с обсег на стрелата от 24,8 до 31,7 м и товароподемност с грайфер от 5,3 до 7,5 т. В най-тежката серия 3000 моделите също са пет с обсег на стрелата от 31,7 до 47,8 м и товароподемност с грайфер от 33 до 39 т. Кранът може да бъде стационарен или мобилен с верижна или релсова ходова част.

 

Уникална технология

 

Балансът е един от ключовите фактори при всяка товароподемна машина, защото без правилния баланс тя ще загуби своята стабилност. За да се избегне това, всеки кран използва противотежест. В повечето случаи тя е неподвижна и е разположена на определено място в него. При E-Crane противотежестта е динамична, свързана с рамото на стрелата, така че винаги автоматично да компенсира повдигнатия товар. Когато стрелата и рамото се преместят напред, противотежестта се изнася едновременно с тях назад, а когато се прибират към основата на крана, противотежестта също се приближава към центъра на въртене.

 

Тази надеждна система гарантира, че кранът винаги е балансиран. Връзката между рамото на стрелата и противотежестта представлява четирилостов механизъм, благодарение на който противотежестта постоянно балансира цялостната маса на стоманената конструкция заедно с половината от полезния товар. Тъй като радиусът на повдигане е различен, промяната в товарния момент автоматично се уравновесява от движението на противотежестта.

 

За да се балансира един кран напълно във всяка една позиция, противотежестта трябва винаги да компенсира масата на товара. При увеличаване на товара противотежестта трябва също да се увеличава. В случая на Е-Crane вместо да се увеличава противотежестта, тя се изнася още по-назад от центъра на въртене на крана за компенсиране нарастването на товара. Тъй като увеличаване масата на противотежестта често не е практично, а понякога не е и препоръчително, истинският баланс на кран с неподвижна противотежест може да се постигне само при един определен радиус. Във всички останали случаи балансът се отдалечава от идеалното си състояние. В крайна сметка опитът на Е-Crane показва, че крановете с подвижна противотежест използват много по-малко енергия, а това означава по-малко разходи. При традиционната подемна техника кранът трябва да повдигне едновременно товара, работния орган (кука или грайфер) и стоманената конструкция на стрелата, а при E-Crane, заради специфичното балансиране, енергията се изразходва само за полезния товар, заявяват от холандския производител.

 

При E-Crane противотежестта е динамична и свързана с рамото на стрелата, така че винаги автоматично да компенсира повдигнатия товар. В резултат изразходената енергия за тон претоварен материал е много по-малка в сравнение с обичайните въжени пристанищни кранове.