A-Award – властелинът на контейнерите

Posted by vasoto 19.08.2015 0 Comment(s)

Разтоварването на контейнера чрез A-Award се извършва от един оператор с дистанционно управление

 

Превозите на скрап, въглища, руда, зърнени храни и въобще на всякакви насипни товари в стандартни контейнери вече не са само мечта за доставчиците и клиентите. Уникалната технология на A-Award за товарене и разтоварване спестява много време и разходи, което се доказва от нарастващата популярност на тези системи в цял свят. Отскоро официален представител на А-Award в България е фирма Роланд Трейдинг.

Товарене с повдигачи

За да се натовари с насипен товар на 100%, контейнерът трябва да се изправи. Повдигането чрез инсталацията A-Award става бързо и лесно, като всеки контейнер има четири точки на захващане. Самото захващане може да се направи ръчно или по хидравличен път. Инсталацията повдига леко контейнера и камионът се освобождава. Стандартно цялостното наклоняване става на 70°, но може да достигне и 90°. Вратите се отварят и затварят в горно положение по хидравличен път (опция). Така контейнерът може да бъде напълнен съвсем плътно. Пълненето може да става също през ръкав, шнековили лентов транспортьор и др. Самите контейнери се поставят върху инсталацията A-Award директно от камиона, а също и чрез ричстакер, голям мотокар или кран в зависимост от условията на работа. Повдигачът A-Award има редица ясно изразени преимущества. Той е много икономичен, тъй като само един оператор извършва всички операции, спестявайки много друга техника, товарни процеси и свързаните с тях оператори.
Възможността за постоянно измерване на натовареното количество също е голямо предимство, както
и елиминирането на запрашаване при товарене.
Освен със стандартното си оборудване всеки повдигач може да се поръча и с много други опции, като дистанционно управление, собствена система за преместване на инсталацията от едно място на друго, тълба или вишка за оператора за удобен достъп до върха на изправения контейнер и др.

Разтоварване

Разтоварването на пълен с насипен товар стандартен контейнер, без A-Award, е много бавен и скъп процес. Инсталациите AAward за разтоварване позволяват бързо и контролирано изсипване на най-разнообразни насипни товари от стандартни контейнери. Обръщането на контейнера само от един оператор с помощта на истанционно управление е безопасно и икономично. За фирми, които искат да разтоварят доставения материал постепенно през дълъг период от време, пълният контейнер може да стои на инсталацията, колкото е необходимо.

 

Система за товарене MiSlide

MiSlide е система за хоризонтално товарене с претегляне, без наклоняване на контейнера. Разполага с междинен контейнер, открит отгоре, който се товари предварително по обичайните методи. Инсталацията MiSlide вкарва изцяло междинния контейнер в стандартния и започва да го тегли навън, насипвайки товара плътно вътре. Този процес отнема около 5 минути. MiSlide е изключително подходяща за едри насипни товари, включително и дървесина. Възможно е дооборудване с компактираща камера за постигане на висока плътност на товара.