Промяна в почасовата ставка за вложен сервизен труд и разходи за транспорт

Posted by vasoto 12.02.2024 0 Comment(s)

Уважаеми клиенти,
РОЛАНД ТРЕЙДИНГ ООД Ви уведомява, че от 15.02.2024 г. въвежда промяна в почасовата ставка на вложен труд от 1 Сервизен специалист на фирмата и в разходите за транспорт.


От 15.02.2024 г. Цените ще се променят, както следва:
65 лв./час без ДДС в Сервиза на Роланд Трейдинг ООД или на обект на клиента за сервизна поддръжка, смяна на консумативи – масла и филтри.
75 лв./час без ДДС на обект на клиента за извършване на ремонтни дейности и заварки.
200 лв./час без ДДС като еднократна такса на обект на клиента за извършване на дефектация преди ремонт или диагностика с високо специализиран уред, като за всеки следващ час – ще се таксуват - 85 лв./час


Разходите за транспорт на всеки служител от сервиза за пропътуваното време до обекта ще се таксуват по 20 лв./час без ДДС.
Разходите на автомобила за пропътувано разстояние в км - 0.80 лв. /км.
В продължение на 20 години РОЛАНД ТРЕЙДИНГ ООД поддържа възможно най-ниски цени за сервизни услуги, но поради ежегодната инфлация и промяната на пазарната конюнктура на труда, ни се налага да извършим горепосочената актуализация на цените, за което се надяваме да срещнем Вашето разбиране.


За всички наши клиенти с действащ Сервизен договор, цените ще се запазят до изтичане срока на договора.


Като се надяваме да продължим нашата съвместна работа, оставаме.