ISO 9001:2008 certified by
tüv rheinland

Рециклиране Husmann Umwelt Technik

 Високо качество и ниски експлоатационни разходи.

 

В наши дни, добре обмислената концепция за унищоване на производствените отпадъци е необходимост за всяка компания, особено имайки предвид повишаващите се ежегодно разходи за сметосъбиране и рециклиране.

Удачната система, преди всичко, води не само до екологично производство, а и до намаляване на разходите. И двете цели могат да бъдат постигнати, само ако се намали обема от ненужни материали.

Този тип машини са създадени за ежедневна употреба при най-тежките условия на работа, като основната им характеристика са занижените нужди от поддръжка и експлоатационни разходи. Целият процес на работа е проектиран така, че да е максимално ефективен за клиента.

 

За повече информация: www.recycling-umwelt-technik.de