ISO 9001:2008 certified by
tüv rheinland

Претоварващи машини A-WARD

 

Персонализирани решения за товарене и разтоварване на контейнери

 

Зареждането на контейнери под наклон от 90 градуса позволява запълването им на 100%, което повишава значително ефикасността на превозване. Самият контейнер може да бъде зареден както директно от обикновено ремарке, така и чрез претоварващ багер или кранова установка.

 

Други ползи:

  • Ускорява значително процеса по товарене
  • Намалява човешкия труд
  • Претегля товара още по време на пълнене
  • Осигурява пълна безопасност на оператора
  • Контролира скоростта на разтоварване чрез променлив ъгъл
  • Способни да разтоварват дори и през продължителен период

 

За повече информация: www.a-ward.com

 

Моля, изтеглете брушурата за повече детайли от тък -> БРУШУРА  машини A-WARD