ISO 9001:2008 certified by
tüv rheinland

Повдигачи за пълнене на контейнери

  • КАФЕ
    КАФЕ

 

Зареждането на контейнери под наклон от 90 градуса позволява запълването им на 100%, което повишава значително ефикасността на превозване. Самият контейнер може да бъде зареден както директно от обикновено ремарке, така и чрез
претоварващ багер или кранова установка.

 

Други ползи:

 

  • Ускорява значително процеса по товарене
  • Намалява човешкия труд
  • Претегля товара още по време на пълнене
  • Осигурява пълна безопасност на оператора

 

 

 

Kraft Foods във Франция използват повдигач A-Ward за пълнене на контейнери с кафени зърна, за да осигурят тяхното правилно съхранение.

 

Повече от 350 фирми, работещи с метален скрап са оптимизирали дейността си с повдигачи за контейнери от A-Ward, за да повишат ефективността си при износ на материали.

 

Lbercoal в Португалия използва повдигачи за контейнери от A-Ward за да товари въглища в контейнери за износ.

 

Най-големите минни компании в Австралия използват повдигачи за контейнери от A-Ward за да изнасят широк спектър от минерали и руда.

 

СКРАП
СКРАП
ВЪГЛИЩА
ВЪГЛИЩА
РУДА
РУДА