ISO 9001:2008 certified by
tüv rheinland

Кранове E-Cranes

 

Балансът е един от ключовите фактори при всяка една товароподемна машина, защото без правилния баланс тя ще загуби своята стабилност. За да се избегне това, всеки кран използва противотежест. В повечето случаи тя е неподвижна и е разположена на определено място в крана. При E-Crane противотежестта е динамична. Тя е свързана с рамото на стрелата, така че винаги автоматично да компенсира повдигнатия товар – когато стрелата и рамото се изнесат напред, противотежестта се изнася едновременно с тях назад, а когато стрелата и рамото се прибират към основата на крана, противотежестта също се приближава към центъра на въртене.

 

За повече информация: www.e-crane.com