ISO 9001:2008 certified by
tüv rheinland

Мобилни екипи

 

МОБИЛНИ СЕРВИЗНИ ЕКИПИ

 

Началник Сервиз
Стоян Йорданов

 

тел.:0889 848 374

 

Сервизен инженер
Инж.Милко Малчев

 

 

тел.: 0888 959 577

         

Ел.Сервизен специалист
Ивайло Йорданов

 

 

тел.: 0885 135 472

 

Началник склад
Васил Карабанчев

 

тел.: 0888 27 88 99

         

Ел.Сервизен специалист
Георги Габровски

 

тел.: 0885 702 838

 

Сервизен специалист
Анатоли Христов

 

тел.: 0886 895 466

         

Сервизен специалист
Димитър Иванов

 

тел.: 0886 592 891

 

Сервизен специалист
Георги Георгиев

 

тел.: 0886 433 223